2461025255 6974481573 2χλμ Κοζάνης - Κρόκου xanthopoulosgkoe@yahoo.gr


Ξανθόπουλος Γ & Κ Ο.Ε.
Χωματουργικές Εργασίες - Εκχιονισμοί - Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις - Κάδοι Μπαζών - Μεταφορά Αδρανών Υλικών - Κοζάνη
Eνοικιάσεις Kάδων Κοζάνη

Η επιχείρηση ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ & Κ Ο.Ε. αναλαμβάνει πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες στην Κοζάνη και τις γύρω περιοχές.
Τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουμε, η μακροχρόνια πορεία μας αλλά και το έμπειρο προσωπικό μας, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, μας καθιστούν την καλύτερη επιλογή για την ανάθεση οποιαδήποτε χωματουργικής εργασίας. Με γνώμονα πάντα την ποιότητα και τη σωστή συνεργασία με όλους τους πελάτες μας, μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα της εργασίας μας και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας. Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε έργο, ενώ όλες οι χωματουργικές εργασίες που εκτελούνται γίνονται βάσει νομοθεσίας, με σεβασμό προς το περιβάλλον και παραδίδονται πάντα στους προσυμφωνηθέντες χρόνους.
 
Καθαρισμοί Οικοπέδων
Μεταφορά Αδρανών Υλικών
Εκχιονισμοί
Χωματουργικές Εργασίες

Χωματουργικές Εργασίες

Τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με την μακροχρόνια πορεία μας αλλά και το έμπειρο προσωπικό μας, μας καθιστούν την καλύτερη επιλογή για την ανάθεση οποιαδήποτε χωματουργικής εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Χωματουργικές Εργασίες